7,5 min tygodniowo – ultrakrótki trening

Intensywny trening interwałowy wyróżnia się z pośród innych metod treningowych wyjątkową skutecznością, dzięki czemu zdobył sobie szerokie grono zwolenników zarówno pośród zawodowych sportowców jak i wśród amatorów. Zainteresowanie tych ostatnich zaskarbił sobie również wyjątkowo krótkim czasem jaki jest wymagany aby zauważyć pozytywne zmiany. Gama korzyści treningu HIIT rozciąga się od redukcji tkanki tłuszczowej poprzez poprawę wydolności aerobowej aż do zapobiegania cukrzycy (więcej o zaletach HIIT tutaj). Tradycyjne metody treningowe wymagają zaangażowania nieporównywalnie większej ilości czasu aby efekty były widoczne. W przypadku HIIT niedawno udowodniono, że efekty można zaobserwować ćwicząc tylko 7,5 minuty tygodniowo!

Badania naukowców z uniwersytetu w Edynburgu wykazały, że już 7 i pół minuty intensywnej pracy treningu HIIT na tydzień przez okres dwóch tygodni miały znaczny wpływ na badanych. W grupie poddanej treningowi zaobserwowano istotny (23%) wzrost wrażliwości na insulinę. Ponadto zaobserwowano sześcioprocentowy wzrost wydolności aerobowej organizmu. Oznacza to, że już tak minimalna dawka treningu interwałowego wywiera bardzo korzystny wpływ na organizm, znacznie obniża ryzyko cukrzycy oraz poprawia kondycję fizyczną.

Odkrycie to ma duże znaczenie w prewencji cukrzycy gdyż dotychczasowe wytyczne dotyczące zapobiegania tej chorobie sugerują kilka godzin aktywności fizycznej tygodniowo. Z wielu względów (lenistwo, brak czasu, brak motywacji) wytyczne te nie są przestrzegane. Zastosowanie treningu HIIT w prewencji cukrzycy może być tutaj przełomem. Nie wmawiaj więc sobie, że nie masz 7,5 minuty tygodniowo i zadbaj o swoje zdrowie już teraz!

Bibliografia:

Babraj JA. i inni. Extremely short duration high intensity interval training substantially improves insulin action in young healthy males. BMC Endocrine Disorders. 2009;9, article no. 3:1–8.