O stronie

Na stronie interwalowy.pl zgromadzone zostały materiały dotyczące intensywnego treningu interwałowego. Podawane tutaj fakty mają potwierdzenie w badaniach naukowych a odnośniki do publikacji naukowych znajdują się poniżej poszczególnych artykułów.

Celem niniejszej witryny jest popularyzacja HIIT.